Gå direkte til indholdet på denne side
Tip a friend!

Tip en ven
om projektet

Få 1:1-sparring på din forretningsidé

Der er så fuld af sjov inde i en skov, men også mange regler for, hvad man må og ikke må, når man vil drive forretning. Bliv klogere på muligheder og begrænsninger for din idé, når vi afholder rådgivningsdage.

Er du i tvivl om, hvad du må i naturen, hvilke tilladelser du skal bruge, og hvordan du får dem – eller hvor du kan søge midler til at realisere din idé? Ved seks virtuelle rådgivningsdage sætter vi en række eksperter i stævne foran kameraet, så du kan få 1:1-sparring og direkte svar på muligheder og begrænsninger i forhold til lovgivning og markedsværdi for din idé. Fagspecialisterne vil være jurister, landinspektører, IT- eller forretningskonsulenter og medarbejdere fra Naturstyrelsen og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Rådgivningsdag 1 – 10/12

Torsdag d. 10. december er det  Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen og Landinspektør Uffe Holm, der sidder klar til digital rådgivning.  De kan hjælpe dig med de udfordringer, der er forbundet med at udbyde naturnære oplevelser eller overnatning, særligt i forhold til muligheder og begrænsninger på naturarealer og om vejen til at få de rette aftaler og tilladelser i hus. Du kan booke 1:1-rådgivning à 45 minutter hos:

  • Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen
  • Landinspektør Uffe M. Holm fra LandSyd

Læs mere om eksperterne nedenfor

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til rådgivningsdagene eller har specifikke ønsker til rådgivning inden for andre områder.
Kontakt: Heidi K. Dahl Larsen, tlf. 2643 0220, hda@kystognaturturisme.dk 

Book rådgivning

Book rådgivning hos

Lars Bendix Poulsen

Naturstyrelsen

Lars Bendix Poulsen arbejder med naturoplevelser i videste forstand – fra borde og bænke til friluftspolitik, og hvordan naturen kan bidrage positivt til folkesundhed, turisme og byudvikling – og formidling af naturen – fra skilte til indretning. Han har fungeret som skovridder, kontorchef og fuldmægtig og har direkte forvaltet 1/5 af Naturstyrelsens arealer.

Lars Bendix Poulsen kan fx hjælpe dig med spørgsmål som:
- Hvem må være i skoven og hvor? Og hvor mange?
- Hvor må jeg cykle med mine gæster?
- Hvordan får jeg en erhvervsaftale med Naturstyrelsen?
- Må jeg tage penge for, at mine gæster sover i telt i naturen?
- Hvordan kan jeg fortælle mere om den natur, jeg viser mine gæster rundt i?
- Hvorfor har jeg fået afslag fra Naturstyrelsen?

Uffe M. Holm

Landinspektør

Uffe M. Holm er landinspektør og beskæftiger sig med udvikling af ejendomme og arealregulerende lovgivning. Han er velbevandret i planlov, naturbeskyttelseslov, erhvervsmæssig udlejning ift. sommerhuslov og campingreglementet samt i skel, udstykninger, tinglyste servitutter, veje og opmålingsforhold.

Uffe M. Holm kan fx hjælpe dig med spørgsmål som:
- Hvad må jeg på arealer, der ligger i landzone eller byzone?
- Hvordan må jeg udleje boliger, værelser og jord til overnatning?
- Hvad må jeg på et naturareal?
- Kan jeg omdanne eksisterende bygninger til et Bed And Breakfast?