Gå direkte til indholdet på denne side
Tip a friend!

Tip en ven
om projektet

Du kan booke rådgivning hos

Lars Bendix Poulsen

Naturstyrelsen

Lars Bendix Poulsen arbejder med naturoplevelser i videste forstand – fra borde og bænke til friluftspolitik, og hvordan naturen kan bidrage positivt til folkesundhed, turisme og byudvikling – og formidling af naturen – fra skilte til indretning. Han har fungeret som skovridder, kontorchef og fuldmægtig og har direkte forvaltet 1/5 af Naturstyrelsens arealer.

Lars Bendix Poulsen kan fx hjælpe dig med spørgsmål som:
- Hvem må være i skoven og hvor? Og hvor mange?
- Hvor må jeg cykle med mine gæster?
- Hvordan får jeg en erhvervsaftale med Naturstyrelsen?
- Må jeg tage penge for, at mine gæster sover i telt i naturen?
- Hvordan kan jeg fortælle mere om den natur, jeg viser mine gæster rundt i?
- Hvorfor har jeg fået afslag fra Naturstyrelsen?

Uffe M. Holm

Landinspektør

Uffe M. Holm er landinspektør og beskæftiger sig med udvikling af ejendomme og arealregulerende lovgivning. Han er velbevandret i planlov, naturbeskyttelseslov, erhvervsmæssig udlejning ift. sommerhuslov og campingreglementet samt i skel, udstykninger, tinglyste servitutter, veje og opmålingsforhold.

Uffe M. Holm kan fx hjælpe dig med spørgsmål som:
- Hvad må jeg på arealer, der ligger i landzone eller byzone?
- Hvordan må jeg udleje boliger, værelser og jord til overnatning?
- Hvad må jeg på et naturareal?
- Kan jeg omdanne eksisterende bygninger til et Bed And Breakfast?