Gå direkte til indholdet på denne side
Tip a friend!

Tip en ven
om projektet

Mød virksomhederne

Mød de udvalgte virksomheder, der får muligheden for at udvikle deres idéer til fremtidens turisme.

 

Virksomhederne samarbejder  i 10 klynger, der hver især arbejder med turisme-temaer relevante for deres region.

 

Region Hovedstaden

#1 Spredning af turister i byen.

Klyngen tager udgangspunkt i, hvordan man på forskellige måder kan guide turisterne længere ud i byen og til andre steder end de klassiske områder og attraktioner.

#2 Whitelabel.

Har fokus på, hvordan man som underleverandør til en anden virksomhed, kan understøtte arbejdet med at sprede turisterne ud til et større geografisk område, og derved adressere en potentiel overturisme.

 

Region Sjælland

#3 Naturoplevelser og relationsopbygning.

Klyngen beskæftiger sig med, hvordan man bedst kan arbejde med en eksisterende oplevelsesmasse og skabe oplevelser der taler sig ind i et moderne publikum. I takt med dette arbejde bliver der også set på hvordan man kan styrke relations opbygningen i et område.

#4 Nye og Autentiske oplevelser.

Der bliver arbejdet med, hvordan man kan skabe nye og anderledes oplevelser i traditionsbundne områder.

 

Region Midtjylland

#5 Sommerhuset – fra business til pleasure.

Her prøver man at finde svarende på, hvordan sommerhuset kan tages fra en rekreativ oplevelse over i en forretningsorienteret sammenhæng, og om man kan bruge sommerhuse til at skabe værdi for erhvervsturismen?

#6 Oplevelsesrute for autocampere på Vestkysten.

Autocampister er en voksende turistgruppe i Danmark. I klyngen arbejdes der med, hvordan man via anderledes og kreative samarbejder kan skabe og målrette oplevelser til denne målgruppe.

 

Region Syddanmark

#7 Digitalt lag på oplevelsen.

Flere oplevelser i dansk turisme er analoge og traditionelle i deres formidling. Kan man ved hjælp af digitalisering og nye teknologier skabe et ekstra lag til oplevelsen.

#8 Bæredygtighed i oplevelser og overnatning.

Hvordan opgraderes klassiske oplevelser og overnatningssteder til en bæredygtig agenda? Og kan det gøres så det går hånd i hånd med en sund forretningsmodel? Det er nogle af de spørgsmål, som klyngen vil prøve at finde svarende på igennem deres udviklingsforløb.

 

Region Nordjylland

#9 Stedbundne naturoplevelser.

Mange oplevelser i naturen forholder sig til de omgivelser, som de tager udgangspunkt i. Hvordan tager man naturoplevelsen ind i en moderne tidsalder og forstærker essensen af oplevelsen?

#10 Digitalisering –  fødevarer og turismeerhvervet.

Her vil der tages udgangspunkt i, at udnytte digitalisering og ny teknologi for at forbinde lokale fødevareproducenter med toprestauranterne, så lokalområdets råvarer bliver udnyttet og tilgængelige for gastroturisten.